Skip to main content

Privacy Statement

Ik ga elektrisch levert een aanbod, gericht op het stimuleren en het gebruik van (e)bikes en e-scooters als alternatieve en aanvullende vorm van vervoer. Het project is een initiatief van gemeente Amersfoort en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van De Boom en het Meer, Zero-E en Keijzer Marketing. De website www.ikgaelektrisch.nl is in beheer van Keijzer B.V. en de aanmeldformulieren in beheer van De Boom en het Meer. Via de website en de aanmeldformulieren verzamelen wij gegevens. Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Je rechten volgens de Nederlandse Wet staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG-privacy rechten vallen bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens en het recht om ‘vergeten’ te worden. Meer informatie daarover is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

In het kader van de producten en diensten, verzamelen, beheren en verwerken wij persoonsgegevens om deze producten en diensten te kunnen aanbieden, om service te kunnen verlenen en om over resultaten te kunnen rapporteren. Hieronder laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je deelneemt aan een van onze acties, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. 

 

Verzamelen van gegevens 

Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens over je verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden. Hierbij wordt er in alle gevallen voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij gebruiken de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren: 

 

Klikgedrag en websitebezoeken analyseren 

Wij kunnen informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van leeftijd van de websitebezoeker, de domeinnaam, de manier waarop de websitebezoeker op de website is beland, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om te kijken hoeveel mensen op de hoogte zijn van onze campagne.   

Welke gegevens verzamelen wij? 

Bij het inschrijven voor het lenen van een e-bike of ander voertuig, vragen wij om persoonsgegevens, die wij nodig hebben om de dienst aan te bieden. Onderdeel van de dienstverlening is een enquête, die wij nodig hebben voor evaluatie en rapportage. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens: 

  • contactgegevens zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres 
  • contactgegevens van je werkgever 
  • gegevens over je huidige reisgedrag 

De contactgegevens gebruiken we voor informatie-uitwisseling tijdens de leenperiode. De contactgegevens van je werkgever gebruiken we om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet om deel te kunnen nemen. Ten behoeve van projectevaluaties en effectrapportages kunnen je gegevens geanonimiseerd verwerkt en verstrekt worden aan de opdrachtgever. 

  

Cookies 

Bij het bezoeken van onze website (www.ikgaelektrisch.nl) kunnen functionele en analytische cookies worden geplaatst op het apparaat waarmee de website bekeken wordt. Dit zijn kleine tekstbestanden, waarmee de website het bezoekgedrag meet (zoals duur en frequentie). In de privacy-instellingen van je browser kun je deze cookies bekijken en desgewenst verwijderen. Onze website plaatst geen cookies van derde partijen. 

  

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt? 

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de partijen uit dit samenwerkingsverband of door mensen die in opdracht van het samenwerkingsverband betrokken zijn bij de uitvoering van dit project. Je persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten. 

  

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd? 

De invulformulieren en databases met je persoonsgegevens hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens. De databases en de website worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan. 

  

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal 24 maanden na het opleveren van de projectevaluatie en/of effectrapportage bewaard, behoudens je expliciete toestemming om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Geanonimiseerde gegevens die worden gebruikt voor de eindrapportage aan de opdrachtgever worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon. 

  

Vragen? 

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via info@ikgaelektrisch.nl. 

 

Laatst gewijzigd: 22 maart 2021